Informace o nás

Rybářský spolek "SRDÍČKO" je spolek rybářů, kteří mají trvalý pobyt v Račicích-Pístovicích. Ve sdružení může být max. 16 členů. V současnosti je nás 13. Předsedou sdružení je J.Černý, správem rybníka je O.Konečný. Všichni členové jsou povinni dodržovat rybářský řád a stanovy spolku.

 

 

Historie projektu

V roce 2009 byla opravena hráz u rybníka pod zámkem. Rada obce Račice-Pístovice hledala nějaký záměr jak rybník využít. Prioritou bylo využívání rybníka pro rekreační činnost (koupání a odpočinek) a jako druhořadé k chovu ryb. Obec chtěla, aby rybník využíval MRS Vyškov jako chovný rybník, ale jednání se neustále prodlužovala a nedocházelo k žádné dohodě. Do možného využívání se vložili na začátku roku 2010 místní občané a založili rybářské sdružení "Srdíčko" a nakonec se svým projektem uspěli. V březnu 2010 byla ustavující schůze na které podepsalo 14 členů sdružení nájemní smlouvu s Obcí Račice-Pístovice. Od té doby je rybník pod zámkem využíván nejen k rekreaci a odpočinku, ale i k lovu ryb (mimo roky 2014-2016,kdy byla nutná opětovná oprava hráze). Lovit ryby však smí jen členové spolku!!!!!